رایگان ویجت برای وب سایت شما: نرخ ارز

هیچ چیز آسان تر از اضافه کردن این ویجت به سایت یا وبلاگ شما وجود دارد.


این ویجت کاملا رایگان است. بدون ثبت نام مورد نیاز است. همه شما نیاز است برای کپی کردن کد HTML و آن را به سایت یا وبلاگ خود قرار دهید!


اگر شما نیاز به کمک یا شما برخی از مشکلات را با ویجت، شما می توانید تماس با ما را و ما شما را در هر زمان کمک خواهد کرد!

مرحله 1. انتخاب ارز برای تبدیل

مرحله 2. انتخاب اندازه، رنگ، زبان و اندازه فونت

تنظیم مجدد

مرحله 3. به سایت شما اضافه کردن این کد HTML.